Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia tego czasopisma w zbiorach czasopism elektronicznych ich bibliotek.Socjolingwistyka XXXIII, red. Katarzyna Skowronek, Kraków 2019, ss. 306
PL ISSN 0208-6808
E-ISSN 2545-0468
1. Po pozytywnym zaakceptowaniu artykułu przez redakcje, wydawca (IJP PAN) podpisuje z każdym autorem/współautorem tekstu naukowego umowę wydawniczą.
2. Jeżeli Autor chce wykorzystać swój tekst w celach promocyjnych lub naukowych (np. przedrukować w innym czasopiśmie) musi wystąpić pisemnie o zgodę do Instytutu.
3. Samodzielna archiwizacja zgłoszonej wersji nie podlega okresowi embarga.
4. Wolny dostęp:
a) wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana;
b) czas udostępnienie tekstu: w momencie opublikowania;
c) tryb: witryna wydawcy.