Tom 33 (2019): Socjolingwistyka

ISSN Online : 2545-0468

ISSN Print : 0208-6808

Publisher
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Informacje o czasopiśmie

Socjolingwistyka jest rocznikiem naukowym poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych - socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa, politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. 

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej materiały z pogranicza językoznawstwa i nauk humanistyczno-społecznych. Artykuły powinny mieć charakter badawczo-naukowy. Można przysyłać także artykuły przeglądowe, napisane w celu stworzenia nowych syntez lub uogólnień. Na łamach czasopisma publikowane są także sprawozdania z konferencji krajowych i międzynarodowych oraz recenzje publikacji naukowych. Począwszy od numeru 29 (2015) publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.

Licencja: Od roku 2020 czasopismo publikuje artykuły naukowe na licencji CC BY-ND 4.0 

Aktualna punktacja ministerialna: od roku 2019 - 70 pkt.

Czasopismo notowane na listach: ERIH PlusIC Master Journal List

Indeksacja w bazach bibliograficznych: CEJSH, PBN/Pol-index,  BazHum

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Indexed In

Articles

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Dec 21, 2019
7-25
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 409
Dec 21, 2019
27-42
Anna Ciostek
Statistic: 220
Dec 21, 2019
43-57
Mayowa Akinlotan
Statistic: 130
Dec 21, 2019
59-75
Piotr Marcin Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský
Statistic: 157
Dec 21, 2019
77-96
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 201
Dec 21, 2019
97-111
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 165
Dec 21, 2019
113-125
Piotr Zemszał
Statistic: 89
Dec 22, 2019
127-147
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 266
More Articles
Dec 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 83
Dec 6, 2019
Bożena Żmigrodzka
Statistic: 80
Dec 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 69
Dec 21, 2019
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 63
Dec 21, 2019
Anna Ciostek
Statistic: 61
Dec 6, 2019
Agnieszka Cierpich
Statistic: 61
Dec 6, 2019
Anna Stwora
Statistic: 60
Dec 21, 2019
Błażej Osowski
Statistic: 49
Dec 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 47
Dec 21, 2019
Barbara Pukalska
Statistic: 46
Dec 21, 2019
Julia Magdalena Murrmann
Statistic: 46
Dec 21, 2019
Mirosława Sagan-Bielawa
Statistic: 45
Dec 21, 2019
Cezary Henryk Węgliński
Statistic: 95
Dec 22, 2019
Joanna Satoła-Staśkowiak, Wojciech Sosnowski
Statistic: 82
Dec 21, 2019
Selim Ben Said, Teresa Wai See Ong
Statistic: 71
Dec 21, 2019
Mirosława Sagan-Bielawa
Statistic: 67
Dec 21, 2019
Joanna Byszuk
Statistic: 58
Dec 21, 2019
Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Statistic: 51
Dec 21, 2019
Julia Magdalena Murrmann
Statistic: 50
Dec 21, 2019
Anna Ciostek
Statistic: 49
Dec 21, 2019
Natalia Zawadzka-Paluektau
Statistic: 45
Dec 21, 2019
Piotr Zemszał
Statistic: 40
Dec 21, 2019
Anna Krasowska
Statistic: 39
Dec 21, 2019
Katarzyna Skowronek
Statistic: 38

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS

Feb 9, 2020

Socjolingwistyka_CallForPapers__2020-18.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do 34 numeru „Socjolingwistyki”. Czekamy na Państwa artykuły do 31 marca 2020 r. Rocznik ukaże się w grudniu bieżącego roku. Publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal Systems (OJS): https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl, zakładka: „Zgłoś tekst”. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.

Information

Zachęcamy Czytelników do subskrypcji powiadomień o nowych artykułach opublikowanych w czasopiśmie. Aby otrzymywać powiadomienia, należy użyć linku Zarejestruj się, który znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej czasopisma. Rejestracja spowoduje, że Czytelnik będzie otrzymywał wiadomość e-mail ze spisem treści każdego nowego numeru czasopisma. Polityka prywatności gwarantuje Czytelnikom, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Chcesz przesłać propozycję artykułu do tego czasopisma? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz zasadami redakcyjnymi. Autorzy przed publikacją muszą zarejestrować się na stronie czasopisma, a jeżeli są już zarejestrowani, wystarczy, że zalogują się i rozpoczną proces zgłaszania tekstu.

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia czasopisma na liście czasopism elektronicznych swojej biblioteki. Warto również podkreślić, że otwarty system publikowania tego czasopisma jest odpowiedni dla hostowania przez biblioteki i używania przez pracowników czasopism, w których tworzenie są oni zaangażowani (patrz Open Journal Systems).