Zaloguj się lub Zarejestruj się, aby przesłać zgłoszenie.

Lista kontrolna przygotowania zgłoszenia

W ramach procesu przesyłania autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich zgłoszenia ze wszystkimi następującymi elementami, a zgłoszenia mogą zostać zwrócone autorom, którzy nie przestrzegają tych wytycznych.
  • Maszynopis nie był wcześniej publikowany.
  • Nie zawiera fragmentów, które łamałyby czyjekolwiek prawa autorskie.
  • Maszynopis został przygotowany zgodnie z zasadami czasopisma.
  • Bibliografia została przygotowana zgodnie ze stylem czasopisma.
  • Plik został zanonimizowany.

Wskazówki dla autorów

Teksty przyjmowane są do końca marca. Materiały należy dostarczać pocztą elektroniczną na adres: socjolingwistyka.ijp.pan.pl w postaci załącznika do wiadomości, w formacie .doc lub .docx. Obowiązujący format bibliografii: ?

##section.default.title##

##section.default.policy##

Polityka prywatności

##default.journalSettings.privacyStatement##