Redaktor naczelny

Katarzyna Skowronek (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska)

 

Redaktorzy działów

Helena Grochola-Szczepanek (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska)

Maciej Czerwiński (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Sekretarz redakcji

Dorota Mika (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska)