Redaktor naczelny

Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego PAN, Polska

Redaktorzy działów

Helena Grochola-Szczepanek, Instytut Języka Polskiego PAN, Polska

Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Sekretarz redakcji

Dorota Mika, Instytut Języka Polskiego PAN, Polska