Główna osoba do kontaktu

Redaktor naczelny: Katarzyna Skowronek
+48 12 6325692, wew. 401

Wsparcie techniczne

Editorial Assistant: Dorota Mika
+48 12 6325692, wew. 401